Bij ontvangst in het restaurant moet er verplicht een controlegesprek plaatsvinden. Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan mogen restaurants je helaas geen toegang geven.

– Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
– Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
– Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld?
– Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnostiseerd met of symptomen vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen?

Algemene richtlijnen horeca [NL]
Bron: Rijksoverheid, laatste update: 2 juli 2020
1. U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten).
2. Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.<
3. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als u een plek reserveert en u krijgt een gezondheidscheck.
4. U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten).
5. Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
6. Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen, U reserveert een plek en u krijgt een gezondheidscheck.
7. In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
8. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.<br>
9. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
11. Was bij binnenkomst grondig je handen.
12. Was na het toiletbezoek grondig je handen.
13. Betaal contactloos (pin of mobiel).
14. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact.
15. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.